Mở rộng kinh doanh toàn cầu

Mở rộng kinh doanh toàn cầu

Mở rộng kinh doanh toàn cầu đang thúc đẩy thị trường lao động quốc tế

Trong thế giới ngày nay, sự tương tác giữa các công ty trong nước và nước ngoài là không thể phủ nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Nhiều năm toàn cầu hóa hiện đang cho kết quả khả quan. Những kết quả này bao gồm không chỉ tăng trưởng trong tổng sản phẩm quốc nội của nhiều quốc gia và sự gia tăng số lượng xuất khẩu mà còn tăng số lượng việc làm đang được tạo ra trong nền kinh tế toàn cầu.

Chính sách Thương mại

Mặc dù một hiệp định gây tranh cãi, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, hay NAFTA, bị đổ lỗi cho làn sóng mất việc làm vào thời đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã được áp dụng khi có hơn 26 triệu việc làm được tạo ra ở Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2007. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình chỉ giảm ở Hoa Kỳ 2%. Sự gia tăng xuất khẩu do NAFTA góp phần tăng lương từ 13 đến 16 phần trăm so với mức trung bình quốc gia trong các ngành có liên quan đến xuất khẩu. Hai hiệp định thương mại hiện nay, Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hợp tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương được thảo luận tại Quốc hội hiện nay sẽ làm cho các thị trường toàn cầu dễ tiếp cận hơn đối với các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ sau đó sẽ có nhiều khả năng tiếp cận thị trường chiếm tới 2/3 nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp nhỏ chiếm đa số người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ. Các chính sách thương mại thúc đẩy mở rộng thị trường cũng sẽ làm tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Khi có sự thay đổi như vậy xảy ra, tăng trưởng việc làm có thể xảy ra để đáp ứng nhu cầu mới của sản phẩm và dịch vụ.

Mức lương cao hơn và năng suất cao hơn

Các công ty trở nên toàn cầu hóa hơn đang giành được thị phần hơn đối thủ cạnh tranh ngoài việc có thể cung cấp mức lương cao hơn cho nhân viên. Tiền lương cao hơn bắt nguồn từ việc tăng doanh số cho khách hàng quốc tế. Sự cần thiết phải có thêm nhiều công nhân để giúp đạt được tất cả các thị trường mới có thể tiếp cận sẽ tạo ra công ăn việc làm cho những người tham gia thị trường quốc tế này. Đổi lại, mức lương cao hơn thúc đẩy năng suất lao động cao hơn.

Thị trường mới nổi

Các thị trường mới nổi ở các nước đang phát triển chỉ là một trong số những nơi mà tăng trưởng kinh tế tích cực đang xảy ra. Khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu đối với cả sản phẩm và dịch vụ của các thị trường đang phát triển này cho phép mở rộng nền kinh tế thị trường của họ để xảy ra nhanh hơn bao giờ hết. Mặc dù nhiều nước có tỷ lệ thất nghiệp cao, nhưng cũng là một trong số những nước duy nhất có tỷ lệ thất nghiệp giảm vì các nước công nghiệp hoá vẫn đang phải vật lộn với những ảnh hưởng của thất bại tài chính trong năm 2008. Mặc dù các luận án chậm có thể giảm xuống , họ vẫn đại diện cho cơ hội việc làm đang phát triển. Một tài liệu tham khảo tốt để thảo luận thêm trong lĩnh vực này là www.jobapplicationguide.com.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài được rút ra với cơ hội đầu tư thưởng rủi ro cao, cơ hội đầu tư thưởng cao. Các nhà đầu tư mạo hiểm, đặc biệt, tìm kiếm các khoản đầu tư như vậy và đang tạo ra các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như “đầu tư tác động” để giải quyết một số rủi ro. Tạo việc làm là một tác động xã hội cụ thể đối với các mục tiêu chiến lược đầu tư tác động. Hiện tại, các khoản đầu tư ảnh hưởng này chỉ chiếm dưới một phần trăm tài sản được quản lý ở những thị trường đang phát triển này.

Mở rộng kinh doanh toàn cầu mang lại hy vọng mới cho việc tạo ra việc làm. Mặc dù mở rộng như vậy có nguy cơ cao cho năng suất cao và có thể gặp nhiều thách thức và trở ngại, tăng trưởng việc làm tích cực kết quả là đáng giá những nỗ lực đó.

Bình luận đã bị đóng.